Välkommen till föreningen Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEMs (CIR) hemsida. Här finns allmän information om föreningen, dess huvudmän, vår organisation och våra stadgar. Här finns också information om våra planerade evenemang, presentationer från genomförda evenemang, föreningens rapporter och informationsblad samt länkar till huvudmän och internationella moderorganisationer. Om du har frågor angående föreningen, synpunkter på vår hemsida eller vill bli medlem kontakt gärna föreningens sekretariat.

NYHETER

– IABSE Conference – Engineering the Past, to meet the needs of the Future, 25-27 juni, Köpenhamn. Läs mer här >>

– 72nd RILEM Week, Delft, 26-29 augusti. Läs mer här >>

– 40th IABSE Symposium, Nantes, 19-21 september. Läs mer här >>