VÄLKOMMEN TILL CIR-DAGEN 28 januari 2020!

Översvämningar, höga flöden och klimatförändringarnas inverkan på infrastrukturen

Program hittar du här

 

 

 

Välkommen till föreningen Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEMs (CIR) hemsida. Här finns allmän information om föreningen, dess huvudmän, vår organisation och våra stadgar. Här finns också information om våra planerade evenemang, presentationer från genomförda evenemang, föreningens rapporter och informationsblad samt länkar till huvudmän och internationella moderorganisationer. Om du har frågor angående föreningen, synpunkter på vår hemsida eller vill bli medlem kontakt gärna föreningens sekretariat.