Tidigare evenemang

Nedan finner du presentationer från tidigare annordnade evenemang:
  IABSE kongressen
 Stockholm 21-23 september 2016
 Final Report

 

EKS seminarium

18 oktober 2016                                                    

 Boverkets konstruktionsregler

 

EKS seminarium

1 december 2015

CIR Mikael Hallgren, Tyréns
2 Boverket Seminarium om EKS 10, total Anders Larsson, Björn Mattsson, Dan Pettersson, Peter Johansson
Boverkets Konstruktionsregler, EKS 10 Lars Nygård, Stockholms stad
Kontrollansvarigas uppföljning av bärförmåga Sofie Nilsson, Stockholm
Kontroller av entreprenadavtal Roger Persson, Kompetencentra Stommar
Kontroller i projekteringen enligt en konstruktör Mikael Hallgren, Tyréns

 

Bygg säkert!

6 november 2013

Inledning
Utredning av orsak till byggnadsras i kvarteret Kranskötarenrev Statens haverikommission
Vilka krav ställs på byggreglerna på kontroll och dokumentation för bärande konsturktioner? Anders Larsson och Björn Mattsson, Boverket
Räknar vi rätt? Martin Fröderberg, LTH/Tyréns
Byggnader som rasar, växande problem i Sverige Håkan Sundquist, Forensic engineering
Konstruerar vi rätt? Lena Wästerfelt, Svenska Teknik & Designföretagen, Almega

 

Takras och brister i bärande konstruktioner – hur löser vi problemet?

1 juni 2010

Takras 2010 – delrapport regeringsuppdrag 1 juli 2010 Nikolaj Tolstoy, Boverket
Takras vintern 2010 Carl-Johan Johansson, SP
Structural Saftey Experiences from Finland Teppo Lehtinen, Miljöministeriet, Finland
Snekollaps – Danske erfarenheter Charlotte Micheelsen, Erhvervs- og Bygghestyrelsen, Danmark
Byggherrarnas syn på takras Mats Björs, Byggherrarna
Certifiering av stålbyggnadskonstruktioner Bernt Johansson, LTH

 

Europeiska miljörkrav på byggsektorn och klassningssystem

24 november 2009

Inledning Christer Sjöström, Högskolan Gävle & Nikolaj Tolstoy, Boverket
Från CPD till USs ambitioner och krav Anders Sjelvgren, Boverket
Eu-standards CEN TC350; Horizontal approach in fulfillment of CPR – BWR7 Ari Illomäki, chairman CEN TC 250
System för miljöklassning av byggnader Tove Malmqvist
EU-projekt inom ECO-byggnader Christer Sjöström
Program för energieffektivisering i byggnader Mattias Törnell
Ett stort kliv för energieffektiviseringen i Europa Mattias Törnell
Samtal inför konferense ”Sustainable Building” i Helsingfors 2011

 

Open BIM-seminariet

24 november 2008

Introduktion till CIR och dagen Christer Sjöström, ordf. CIR och Högskolan i Gävle
Open BIM-konceptuell överblick och utblick Väino Tarandi, Eurostep
En jämförelse av nordiska initiativ-fokus på teknik eller processer? Ronny Andersson, Cementa, LTH samt ordf. Industrigruppen ICT2008
Att möte BIM och sustainability-EU-projektet STÄND-INN Wolfram Trinius, Ingenieurburo Trinius och Högskolan i Gävle
Senate properties and BIM Auli Karjalainen, Senate Properties, Finland
3D arbetsmetoder och det digitale bryggeriet Flemming Vestergaard, Danmarks Tekniske Universitet
Kan BIM vara något för väg och anläggninsbranschen? Thomas Olofsson, LTH
BIM-baserad Life Cyckle Management Daniel Hallberg, Högskolan i Gävle

 

Renovering till passivhusprestanda – Myt eller möjlighet?

23 oktober 2007

Hur stor är potentialen? Catarina Warfvinge
Forskningsfronten globalt internationellt samarbete Gundi Jóhannesson
Erfarenheter från Alingsåshem Ing-Marie Odegren
Vad är ett passivhus? Hans Ek
Svensk forskning och innovation om passivhus Kristina Mjörnell
Stockholmshem renoverar i miljonprogrammet Magnus Pettersson
BERBOF startar! Första utlysningen i ett nytt flerårigt program Michael Rantil
Samverkan mellan nationella program för forskning och innovation Sture Blomgren

 

EUs 7:e ramprogram och dess möjligheter för byggsektorn

10 oktober 2006

ERTAC Hans Ingvarsson
ERA-NET ROAD Matti Huskonen
ECTP Åke Skarendahl
7:e ramprogrammets innehåll Juha Alatalo