Utdelade internationella certifikat

Föreningens internationella certifikat har tilldelats:

Per-Ola Svahn, Skanska Sverige
Rasmus Rempling, NCC Construction Sverige
Urs Mueller, CBI Betonginstitutet
Charlotte Bengtsson, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Björn Schouenborg, CBI Betonginstitutet AB
Eva Sterner, WSP
Håkan Camper, Skanska
Marianne Grauers, Glafo
Mikael Hallgren, Tyréns
Peter Billberg, Strängbetong
Raid Karoumi, KTH Kungliga Tekniska Högskolan
Kristina Mjörnell, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Hamid Zarghampour, Vägverket
Mario Plos, Chalmers
Jan Olofsson, Skanska
Karl Lundstedt, Skanska
Katarina Malaga, CBI Betonginstitutet
Johan Jonsson, Vectura
Bo Olsson, Banverket
Lars Pettersson, Skanska
Mats Öberg, NCC
Mats Westin, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Christina Claeson-Jonsson, NCC Teknik
Karin Lundgren, Chalmers
Johan Silwerbrand