CIRs styrelse

Mikael Hallgren (ordförande) Tyréns
Christina Claeson-Jonsson (vice ordförande) NCC
Folke Björk KTH
Peter Utgenannt CBI Betonginstitutet
Peter Simonsson Trafikverket
Eva Sikander SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Johan Skarendahl Samhällsbyggnad
Björn Mattsson Boverket