Anmälningsformulär CIR-dag 1 februari 2022

    Önskar du erhålla information från föreningen om kommande evenemang?
    JaNej

    Godkänner du att ditt namn syns för andra seminariedeltagare i tex mailutskick?
    JaNej