CIR-seminarium 24 november

Välkommen till CIR-seminarium !

Översvämningar, höga flöden och klimatförändringarnas inverkan på infrastrukturen.

Se program här.

För anmälan klicka här.

Teamslänk till seminariet skickas ut med separat mail.