CIRs styrelse

Peter Simonsson (ordförande) Trafikverket
Eva Sikander (vice ordförande) RISE Research Institutes of Sweden
Anders Selander Cementa
Anna Land IQ Samhällssbyggnad
Ebbe Rosell Trafikverket
Folke Björk KTH
Jan Trägårdh RISE Research Institutes of Sweden (enhet CBI Betonginstitutet)
Tobias Larsson NCC