Evenemang 2009

 

Europeiska miljörkrav på byggsektorn och klassningssystem

24 november 2009

Inledning Christer Sjöström, Högskolan Gävle & Nikolaj Tolstoy, Boverket
Från CPD till USs ambitioner och krav Anders Sjelvgren, Boverket
Eu-standards CEN TC350; Horizontal approach in fulfillment of CPR – BWR7 Ari Illomäki, chairman CEN TC 250
System för miljöklassning av byggnader Tove Malmqvist
EU-projekt inom ECO-byggnader Christer Sjöström
Program för energieffektivisering i byggnader Mattias Törnell
Ett stort kliv för energieffektiviseringen i Europa Mattias Törnell
Samtal inför konferense ”Sustainable Building” i Helsingfors 2011