Evenemang 2018

Nedan finner du presentationer från CIR-seminarium, 22 maj 2018

Inledning Peter Simonsson
Strategier för klimatneutral betong Otto During, RISE Research Institutes of Sweden
Trafikverkets klimatkalkyl Maria Larsson, Trafikverket
Lärdomar från nyligen genomförda projekt med LCC-analys Mohammed Safi, Folkbro
Minskad klimatbelastning Bodil Wilhelmsson, Cementa
LCC i investeringsprojekt Robert Karlsson, Trafikverket
Maximalt kunskapsutbyte för minimal LCC Martin Ström, Tyréns
LCA av betongbroar Nadia Al-Ayish, RISE Research Institutes of Sweden