Evenemang 2020

Nedan finner du presentationer från digitalt CIR-seminarium, 10 december 2020

Inledning och presentation av CIR Peter Utgenannt, RISE/sekreterare och kassör CIR
Vattenskador, omfattning och orsaker Folke Björk, Hållbara byggnader, KTH
Fuktsäkerhet – projektering och utredning S.Olof Mundt Petersen, Polygon AK
Fuktskador under byggfasen. Orsaker och åtgärder för att undvika skador Per Karnehed, Karnehed Design & Construction
Fukt- och vattenskador i bostäder –Erfarenheter från Kiruna och Umeå med mera. Dennis Johansson, Lunds Tekniska Högskola och Renoveringscentrum
Fukt- och vattenskador i nya hus och vad som kan göras för att minska risker för sådant genom klok projektering. Fredrik Gränne, NCC AB

Nedan finner du presentationer från digitalt CIR-seminarium, 24 november 2020

Inledning och presentation av CIR Peter Simonsson, Trafikverket/Ordförande CIR
Vatten ur ett klimatperspektiv – Hur ser flödena ut i en framtida värld? Anders Modig, Tyréns
Översvämningar av vägar och de val vi måste göra Anita Wennström, Trafikverket
Boverket samordnar det nationella klimatanpassningsarbetet för den byggda miljön – status Fredrik Olsson, Boverket
Klimatförändringarnas påverkan på samhällsplanering och byggande (från januari 2020) Hans Björn, SMHI
Vattenflöde och vattennivåer – utformning enligt Trafikverkets regler för broar Karl-Magnus Krona, Trafikverket