Evenemang 2021

Nedan finner du presentationer från digitalt CIR-seminarium, 2 februari 2021

Inledning och presentation av CIR Peter Utgenannt
Gestaltning ur ett investeringsperspektiv Kajsa Ström, Trafikverket
Gestaltning Förbifarten – när konstnärer står för gestaltningen Backa Carin Ivarsdotter, Ivarsdotter
 Vardagens rörelser – infrastrukturens arkitektur Henrik Rundquist, &Rundquist
Konstbyggnader Erik Andersson, Erik Andersson arkitektbyrå

Nedan finner du presentationer från digitalt CIR-seminarium, 19 oktober 2021

Inledning och presentation av CIRPeter Simonsson, Trafikverket
BIM i Slussen ur ett projektörsperspektivDan Svensson, ELU
3D-modeller i produktionenAnders Stenvall, Skanska
GEOBIM full kontroll på undermarksbyggandeMattias Lindén, Tyréns
3D-modeller i Slussen utifrån beställarperspektivetLisa Jacobsson och David Möller, Stockholms stad
Framtiden är runt hörnet: En inblick i Parametrisk design och Automation?Daron Omed, WSP