Evenemang 2022

Nedan finner du presentationer från digital CIR-dag, 1 februari 2022

Bakgrund och samhällsnytta Anders Karlsson, Trafikverket
Gestaltningen i projektet Ostlänkens tidiga skeden Camilla Engström, Trafikverket
Klimateffekter Cecilia Kjellander, Trafikverket
Materialparametrar, Betcrete Katarina Malaga, RISE AB
För- och nackdelar med ballastfritt spår Emil Aggestam, Trafikverket
Landbroar
Rapport Skanska
Ulf Håkansson, Skanska Sverige AB
Funktionell gestaltning Christian Ljungdahl, Trafikverket
Dynamik Mahir Ülker Kaustell, Tyréns AB