IABMAS 2024 – Köpenhamn

IABMAS 2024 är den 12:e International Conference on Bridge Maintenance, Safety and Management och kommer för första gången till Skandinavien.

Lämna in ditt bidrag – 300-ords abstract
Alla viktiga aspekter av brounderhåll, säkerhet, förvaltning, digitalisering och hållbarhet kommer att tas upp på IABMAS 2024. Nya koncept och innovativa tillämpningar kommer att beaktas. Uppsatser om teorier, metoder, algoritmer och tillämpningar är välkomna.

Deadline för att skicka in 300-ords abstract är 1 augusti 2023.