Kalendarium

2020
28 januari Göteborg CIR-dagen
24 november Digitalt CIR-seminarium om klimatförändringarnas inverkan på infrastrukturen
10 december Digitalt CIR-fuktseminarium om fukt- och vattenskador
2021
2 februari Digitalt CIR-seminarium om gestaltning av infrastruktur
19 oktober Digitalt CIR-seminarium om digitala modeller i praktiken med Slussen som exempel
2022
1 februari Digitalt CIR-dagen med tema Höghastighetsjärnväg
2023
31 januari Göteborg CIR-dagen med tema Höga byggnader