Kalendarium

2020    
28 januari Göteborg CIR-dagen
24 november Digitalt CIR-seminarium om klimatförändringarnas inverkan på infrastrukturen
10 december Digitalt CIR-fuktseminarium om fukt- och vattenskador
     
2021    
2 februari Digitalt CIR-seminarium om gestaltning av infrastruktur
19 oktober Digitalt CIR-seminarium om digitala modeller i praktiken med Slussen som exempel
     
2022    
1 februari Digitalt CIR-dagen med tema Höghastighetsjärnväg
     
2023    
31 januari Göteborg CIR-dagen med tema Höga byggnader
23 oktober Digitalt CIR höstwebbinarium om hållbarhet och cirkularitet (Anmälan) (CIR höstwebbinarium 23 oktober)