Kalendarium

2020
28 januari Göteborg CIR-dagen
24 november Digitalt CIR-seminarium om klimatförändringarnas inverkan på infrastrukturen
10 december Digitalt CIR-fuktseminarium om fukt- och vattenskador
2021
2 februari Digitalt CIR-seminarium om gestaltning av infrastruktur