Huvudmän

Föreningens huvudmän

 

Huvudman
Adress
Cementa AB Box 47210
100 74 Stockholm
Centerlöf & Holmberg AB Box 29
201 20 Malmö
Chalmers Tekniska Högskola, Konstruktionsteknik 412 96 Göteborg
ELU Konsult AB Box 27006
102 51 Stockholm
IQ Samhällsbyggnad AB Drottninggatan 33
111 51 Stockholm
Kungliga Tekniska Högskolan, Byggvetenskap 100 44 Stockholm
Luleå Tekniska Universitet, Samhällsbyggnad 971 87 Luleå
Lunds Tekniska Högskola, Konstruktionsteknik och Byggnadsmaterial Box 118
221 00 Lund
NCC Sverige AB 170 80 Solna
Norconsult AB Box 8774
402 76 Göteborg
Ramböll Sverige AB Box 850
971 26 Luleå
RISE Research Institutes of Sweden AB Box 857
501 15 Borås
Samhällsbyggarna Sverige AB Box 16132
103 23 Stockholm
Stålbyggnadsinstitutet Box 1721
111 87 Stockholm
Svenska Betongföreningen Service AB Box 5608
114 86 Stockholm
Svenskt Trä Box 555 25
102 04 Stockholm
SWECO Sverige AB Box 34044
100 26 Stockholm
Trafikverket 781 89 Borlänge
Tyréns AB 118 86 Stockholm
WSP Sverige AB Arenavägen 7
121 88 Stockholm-Globen