Utdelade internationella certifikat

Föreningens internationella certifikat har tilldelats:

Björn Källander, WoodHolz Consult AB
Oskar Larsson Ivanov, LTH
Andreas Andersson, KTH Kungliga Tekniska Högskolan
Erik Serrano, Lunds universitet
Peter Collin, Ramböll
Per-Ola Svahn, Skanska Sverige
Rasmus Rempling, NCC Construction Sverige
Urs Mueller, RISE CBI Betonginstitutet
Charlotte Bengtsson, RISE Research Institutes of Sweden
Björn Schouenborg, RISE CBI Betonginstitutet
Eva Sterner, WSP
Håkan Camper, Skanska
Marianne Grauers, Glafo
Mikael Hallgren, Tyréns
Peter Billberg, Strängbetong
Raid Karoumi, KTH Kungliga Tekniska Högskolan
Kristina Mjörnell, RISE Research Institutes of Sweden
Hamid Zarghampour, Vägverket
Mario Plos, Chalmers
Jan Olofsson, Skanska
Karl Lundstedt, Skanska
Katarina Malaga, RISE CBI Betonginstitutet
Johan Jonsson, Vectura
Bo Olsson, Banverket
Lars Pettersson, Skanska
Mats Öberg, NCC
Mats Westin, RISE Research Institutes of Sweden
Christina Claeson-Jonsson, NCC Teknik
Karin Lundgren, Chalmers
Johan Silfwerbrand, KTH Kungliga Tekniska Högskolan