CIR-seminarium 2 februari 2021

Välkommen till CIR-seminarium !

Gestaltning av infrastruktur

Se program här.

För anmälan klicka här.

Teamslänk till seminariet skickas ut med separat mail.