Evenemang 2010

 

Takras och brister i bärande konstruktioner – hur löser vi problemet?

1 juni 2010

Takras 2010 – delrapport regeringsuppdrag 1 juli 2010 Nikolaj Tolstoy, Boverket
Takras vintern 2010 Carl-Johan Johansson, SP
Structural Saftey Experiences from Finland Teppo Lehtinen, Miljöministeriet, Finland
Snekollaps – Danske erfarenheter Charlotte Micheelsen, Erhvervs- og Bygghestyrelsen, Danmark
Byggherrarnas syn på takras Mats Björs, Byggherrarna
Certifiering av stålbyggnadskonstruktioner Bernt Johansson, LTH