Evenemang 2019

Nedan finner du presentationer från CIR-seminarium, 22 maj 2019

Inledning och presentation av CIR Peter Simonsson, Trafikverket/Ordförande CIR
Hagastaden ur ett riskperspektiv Mathias Lööf, Projektstaben i Sverige
Hagastaden ur ett konstruktionsperspektiv Morgan Johansson, Norconsult
Föreskrifter inom infrastrukturområdet Per Andersson, Transportstyrelsen
Forskning på KTH om explosioner och brand i tunnlar och bergrum  Anders Ansell, KTH
Nytt från RISE forskning om explosion- och brandrisk Haukur Ingason, RISE Säkerhet och transport
Västlänken – Dimensionering med avseende på brandrisk Niclas Åhnberg, Brandskyddslaget
Västlänken – olyckslaster Maria Nilsson, Trafikverket
Slussen – hantering av brand- och olyckslaster Lisa Jacobsson projektchef Slussen och Bo Wahlström, Brandskyddslaget