Kontakt

Om ni har frågor angående föreningen eller vill bli medlemmar kontakta gärna föreningens sekretariat via mail eller post:

Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM
RISE Research Institutes of Sweden AB
Att: Peter Utgenannt
Box 857
501 15 BORÅS

E-mail: cirsekretariatet@ri.se
Tel: 010-516 68 70